Obchodní podmínky

Přihlášky k účasti

 • přihlášky k účasti na přednášky, semináře a kurzy přijímáme pouze písemně – přihlášení je možné prostřednictvím webových stránek fungujících jako e-shop, e-mailem, nebo poštou
 • zaslané přihlášky jsou závazné – odesláním přihlášky potvrzujete souhlas s našimi obchodními podmínkami
 • objednávky zařazujeme dle termínu doručení do úplného obsazení
 • potvrzení přihlášek
  • pokud objednáte vzdělávací akce prostřednictvím e-shopu na webových stránkách, systém Vám automaticky vygeneruje odpověď s potvrzením objednávky (pozn. pokud tuto automatickou odpověď na svůj e-mail neobdržíte, nebyla objednávka řádně provedena a zopakujte ji nebo nás kontaktujte e-mailem)
  • pokud objednáte vzdělávací akce formou e-mailu, bude Vám po zpracování objednávky zasláno potvrzení
  • u objednávek zaslaných poštou uveďte svůj telefonický kontakt, abychom se s Vámi mohli spojit
 • přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení akce

Úhrada a způsob platby

 • úhrada vložného se provádí v hotovosti v den konání akce u prezence
 • Svaz účetních je plátce DPH, IČO: 00571288, DIČ: CZ00571288

Stornovací podmínky

 • veškeré změny a storna přijímáme pouze písemně
 • bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce, po tomto termínu je přihlášený zájemce povinen uhradit plnou cenu
 • storno v den konání akce, případné storno v průběhu akce nebude akceptováno
 • pokud se přihlášený zájemce na seminář nedostaví bez předchozí písemné omluvy, hradí plnou cenu – faktura (daňový doklad) na úhradu vložného bude zaslána na adresu objednavatele
 • dle potřeby můžete vyslat náhradníka na základě předběžné informace podané e-mailem či telefonicky.

Organizační změny

 • vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení vzdělávací akce z provozních důvodů (v takovýchto případech Vám bude již uhrazené vložné vráceno v plné výši)
 • veškeré změny Vám dáme na vědomí elektronickou poštou nebo telefonicky – prosíme proto o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce

Školení

 • prezence účastníků probíhá ½ hodiny před vlastním zahájením (pokud není uvedeno jinak) – žádáme Vás, abyste ostatní účastníky nerušili svým pozdním příchodem
 • součástí ceny všech školení (vložného) je drobné občerstvení
 • pro nepřihlášené účastníky seminářů občerstvení negarantujeme
 • nabízíme speciální občerstvení pro vegetariány – prosíme o uvedení tohoto požadavku do objednávky
 • dále jsou součástí ceny za školení podkladové materiály a psací potřeby