NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A PRACOVNÍ PRÁVO PO NOUZOVÉM STAVU

Kurz č. 17829

Přednáší JUDr. Petr BUKOVJAN
Specialista v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.
Termín čtvrtek 11. června 2020
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 13.45)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

Komu je školení určeno:
Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. 

Program školení:


Seminář bude zaměřen především na shrnutí toho, co do pracovněprávní praxe přinesla pandemie koronaviru Covid-19 a s tím související nouzový stav. Důraz bude kladen na výkladově sporné otázky a na praktické řešení vzniklých problémů. Vedle toho budou účastníci upozornění na dočasné, trvalé či teprve připravované legislativní změny v pracovněprávní oblasti, zejména pak na změny spojené s velkou novelou ZP.


1. V jakých oblastech a jakým způsobem se projevila pandemie koronaviru a nouzový stav:

Pracovní doba – změna rozvržení, zkrácení pracovní doby, práce v režimu home office, atd.;
Dovolená – rozsah určení dovolené, čerpání dovolené v době překážky v práci, posouzení karantény a péče o dítě pro účely vzniku práva na dovolenou, nebo její krácení, apod.;
Pracovnělékařské služby – provádění pracovnělékařských prohlídek, počítání lhůt, spolupráce s poskytovatelem PLS, atd.;
Skončení pracovního poměru – základní principy rozvázání pro nadbytečnost, zákaz výpovědi v době karantény a péče o dítě, jak je to s odstupným, apod.;
Překážky v práci – karanténa, péče o dítě a ošetřovné, částečná nezaměstnanost (mj. ve vztahu ke svátku, výpovědní době a k jiným překážkám), problémové otázky spojené s programem Antivirus, atd.;
Odměňování – snižování mzdy, práce s nenárokovými složkami mzdy, výpočet průměrného výdělku, apod.


2. Jak je to s novelou zákoníku práce? Základní přehled a výklad přijatých změn (především těch s účinností od 30. 7. 2020). Další související legislativní změny v pracovněprávní oblasti.  

3. Další vybrané problémy – doba určitá a zástupy; hodnocení intenzity porušení „pracovní kázně"; sjednávání „brigád" ve formě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce atd. 

4. Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální soudní rozhodnutí v pracovněprávních věcech.


5. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků.

 

U nás se o svou bezpečnost bát nemusíte!
Abyste se u nás cítili bezpečně, zavedli jsme tato opatření:

  • pro účastníky je k dispozici dezinfekce Anti-Covid
  • sklenice na nápoje jsme dočasně nahradili jednorázovými kelímky
  • místo nebaleného ovoce dostanete balenou sladkost, svačiny samozřejmě zůstávají
  • limitujeme maximální počet účastníků
  • pokud to bylo možné, zarezervovali jsme větší školící místnost tak, abyste měli dostatek prostoru
  • na toaletách bylo vyměněno klasické mýdlo za antibakteriální

Děláme vše pro to, abyste se u nás cítili dobře a bezpečně!

 
Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH