JAK SE VYHNOUT CHYBÁM V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTECH – AKTUALITY A NOVINKY Z PRACOVNÍHO PRÁVA

Kurz č. 17775

Přednáší JUDr. Petr BUKOVJAN
Specialista v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.
Termín úterý 22. října 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 13.45)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Komu je školení určeno:
Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. 

Informace o školení:
Seminář bude zaměřen především na praktické řešení chyb v souvislosti se zpracováním různých pracovněprávních písemností. Účastníci budou na konkrétních formulacích vedeni k tomu, aby si uvědomili nedostatky a úskalí spojená s tvorbou příslušných dokumentů. Vedle toho budou seznámenis posledními přijatými i připravovanými změnami pracovněprávních předpisů.

Program školení:

1. Novinky a přehled změn, které se v pracovněprávní oblasti staly nebo se připravují (základní informace podle stavu legislativy).

2. Co je pracovněprávní písemnost – dělení podle významu (kdy právní jednání a kdy ne) a formy (písemná x elektronická).

3. Forma písemností – kdy a jaká je předepsána, nedostatek formy a důsledky z toho vyplývající. 

4. Kdo za zaměstnavatele písemnost podepisuje – zastupování zaměstnavatele v jednotlivých případech, případy podepisování „sám se sebou“.

5. Doručování písemností – podle jakých pravidel, formy doručení, důsledky vadného doručení, apod.

6. Rozbor vybraných pracovněprávních dokumentů – co v pracovní smlouvě ano a co určitě ne, povinné a možné náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jak správně nazvat změnu obsahu pracovní smlouvy, co musí obsahovat vytýkací dopis nebo výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, základní struktura výpovědi, na co nezapomenout v rozvrhu směn, jak nařídit práci přesčas, dohoda o mzdě vs. mzdový výměr, jak formulovat dohodu o srážkách, co by měla obsahovat tzv. dovolenka, má nějaké náležitosti tzv. propustka?, musí být v dohodě o odpovědnosti výčet svěřených hodnot? atd.

7. Aktuální judikatura (nejen) Nejvyššího soudu v pracovněprávní oblasti. 

8. Vyjádření ústředních státních orgánů a aktuální výkladová stanoviska AKV. 

9. Aktuality ke dni konání semináře

10. Diskuse, zodpovězení dotazů účastníků    
 

 

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH