PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDr. BUKOVJANEM (dvoudenní vzdělávací program)

Kurz č. 17793

Přednáší JUDr. Petr BUKOVJAN
Specialista v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.
Termín čtvrtek 21. listopadu 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 13.45)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

ŠKOLENÍ JE AKREDITOVÁNO MINISTERSTVEM VNITRA ČR – ČÍSLO AKREDITACE AK/PV-439/2017

Datum konání:
21.11.2019 (první část programu)

12.12.2019 (druhá část programu)

Komu je školení určeno:
Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, pracovníkům HR oddělení, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. 

Program školení:

1. Změny a novinky v pracovněprávní oblasti, připravovaná legislativa.

2. Pracovní smlouva – co musí, může a nesmí být v pracovní smlouvě, jak správně formulovat ujednání o druhu a místu výkonu práce

3. Obsah jmenovacího dekretu

4. Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, rozsah požadovaných údajů

5. Změny pracovního poměru, dodatky k pracovním smlouvám a časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí

6. Skončení pracovního poměru, náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výpovědi a okamžitá zrušení

7. Jak formulovat obsah vytýkacího dopisu při neuspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance a při porušování pracovní kázně

8. Požadavky na obsah dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, rozdíly v rozsahu práce

9. Další písemnosti a jejich náležitosti

10. Neplatné rozvázání pracovního poměru

11. Přechod práv a povinností na jiného zaměstnavatele

12. Doručování písemností

13. Problémové otázky pracovní doby, překážek v práci a dovolené

14. Další aktuální otázky z praxe a jejich řešení
 
 

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
3 893 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
3 993 Kč
včetně 21% DPH