ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZAHRANIČÍ

Kurz č. 17095

Přednáší Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ
Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cest
Termín čtvrtek 17. října 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 15.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Cíl školení: 
Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Komu je školení určeno: 
Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká.

Program školení:
1. Základní povinnosti zaměstnavatelů spojené se zaměstnáváním cizinců

 • Rozdělení cizinců podle aplikovatelných předpisů
 • Pobytová duální a neduální povolení pro občany třetích států (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu atd.)
 • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, kdy povolení k zaměstnání není třeba, ohlašovací povinnosti, sankce a ručení za sankce u dodavatelů
 • Notifikační povinnosti

2. Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

Evropská koordinační nařízení

 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,

Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.

Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

3. Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly 
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR.
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění.
 • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů

4. Vysílání zaměstnanců z ČR

 • Směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, prosazovací směrnice
 • Plánovaná novelizace směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a její dopady
 • Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.)
 • Notifikační povinnosti
 • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zrušení záloh na daň v ČR
 • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • Zamezení dvojího zdanění

5. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků
 
Co o tomto školení říkají účastníci:
Seminář byl výborně vedený, plný nových informací srozumitelně podaných.
Chválím konkrétní případové studie, příklady z praxe, návaznost na mzdovou problematiku a prodlouženou délku semináře.
Sympatická lektorka, mluví věcně a srozumitelně.
Profesionální a příjemné vystupování, srozumitelný výklad, mnoho příkladů z praxe. Dobře zpracované materiály.
Perfektní odborné znalosti a srozumitelný výklad.
Výborný přednes, přínosné a přehledné.
Paní lektorka skvěle reagovala na kladené otázky. Obsah semináře zodpověděl odvádění SP, ZP a daní.
Srozumitelnost, erudovanost, praxe, orientace v širší problematice, komplexnost. Tento seminář si klidně zopakuju ještě jednou.
Praktické příklady a srozumitelné vysvětlení problematiky.


Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení, nápoje a oběd zdarma

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH