FAKTURACE OD A DO Z – VČETNĚ DOPADŮ DAŇOVÉHO BALÍČKU – FAKTURUJTE SPRÁVNĚ A BEZ CHYB ANEB UJASNĚTE SI NEJASNOSTI

Kurz č. 17787

Přednáší Květoslava NOVOTNÁ
Účetní a daňová poradkyně – Brno, majitelka firmy NOVEKO poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.
Termín úterý 3. prosince 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 13.45)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

Cíl školení:
Seznámit účastníky s problematikou fakturace a se změnami, které v této oblasti v nedávné době proběhly. Určeno účetním, fakturantům, administrativním pracovníkům, vedoucím podnikatelům, asistentkám a dalším, kteří se dostávají do styku s fakturami.

Program školení:
Nově tento vzdělávací program zahrnuje i tyto body:

  • Daňový balíček 2019 a jeho vliv na fakturaci
  • Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník,  zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o ochraně osobních údajů - GDPR a další.
  • Členění faktur na přijaté, vystavené a další používané druhy faktur - dokladů

1. Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky

2. Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový

3. Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH

4. Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS

5. Novinky v účetnictví, dani z příjmů a DPH ke dni konání semináře

6 Faktury v kontrolním hlášení, vazba na přiznání k DPH, problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod.

7. Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)

8. Forma listinná, elektronizace faktur

9. Fakturace nájemného

10. Přefakturace

11. Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty

12. Úroky z prodlení

13. Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace - účtování

14. Náležitosti faktur

  • podle zákona o účetnictví
  • podle zákona o DPH
  • druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování
  • auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení
  • faktury v daňové evidenci
  • obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
  • faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury

15. Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ

16. Implementace  Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace

17. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků


Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
1 836 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 936 Kč
včetně 21% DPH