UPLATŇOVÁNÍ DPH V NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OKRUZÍCH V PŘÍKLADECH VČETNĚ ŘEŠENÍ – PO NOVELE ZDPH

Kurz č. 17769

Přednáší Ing. Vladimír ZDRAŽIL
Člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod, autor odborných článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další.
Termín čtvrtek 21. listopadu 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Komu je školení určeno:
Školení je určeno tuzemským plátcům DPH a zejména těm osobám, které odpovídají za správnost DPH včetně doprovodných výkazů a včetně evidence pro účely DPH.

Program školení: 

1. Dodání zboží včetně obvyklých obchodních modelů na trhu s dopadem do fakturace a správného uplatnění DPH, dílčí plnění, opakovaná plnění,
2. Poskytnutí služeb dle základního pravidla (viz paragraf 9 ZDPH) a podle speciálních pravidel (viz paragraf 10 ZDPH)
3. Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí
4. Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek/ anebo dle zvláštních pravidel (viz paragraf 10 ZDPH), registrace k DPH v jiných členských státech
5. Chybná fakturace a odpovědnost plátce vs příjemce – důsledky nesprávně vystavených daňových dokladů, na základě kterých je nesprávně uplatněno DPH – riziko doměrků, na základě přijatých chybných daňových dokladů
6. Osvobozená plnění bez nároku na odpočet s důrazem na ta nejčastější plnění – prodej nemovitostí, technické zhodnocení, pronájmy
7. Nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem z pohledu DPH – zničení, ztráta, krádež – korekční mechanismy ano či ne, prodej dlouhodobého majetku před pětiletou resp. desetiletou lhůtou
8. Zvláštní režimy – cestovní služba, prodej použitého zboží – uplatňování DPH u osob uskutečňující plnění v těchto zvláštních režimech a nakládání s daňovými doklady v pozici příjemce plnění
9. Příjemce plnění a jeho ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – východiska paragrafů 109 a 109a ZDPH, nové postupy správců v návaznosti na výstupy z kontrolních hlášení
10. Kontrolní hlášení a nesplnění povinností u plátců včetně sankcí
 

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
1 836 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 936 Kč
včetně 21% DPH