OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY – AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA, APLIKACE V PRAXI, NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Kurz č. 17767

Přednáší JUDr. Marie Zemanová
Působí na Ministerstvu vnitra jako vedoucí oddělení přípravy předpisů a kontroly a vývoje dokladů, členka zkušební komise Institutu pro veřejnou správu Praha.
Termín čtvrtek 17. října 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

ŠKOLENÍ JE AKREDITOVÁNO MINISTERSTVEM VNITRA ČR – ČÍSLO AKREDITACE AK/PV-330/2019.

Program školení:

OBČANSKÉ PRŮKAZY:

1. Připravovaná a nová právní úprava

2. Pojem a druhy občanských průkazů

3. Údaje zapisované do občanského průkazu a jejich členění

4. Postup při vydávání občanského průkazu

5. Osobní kódy

6. Doba platnosti občanského průkazu

7. Důvod skončení platnosti občanského průkazu

 • ze zákona
 • na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností

8. Důvod a postup při vydávání potvrzení o občanském průkazu

9. Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu

10. Povinnosti občana a jiných fyzických osob

11. Působnost

 • obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
 • matričních úřadů,
 • Policie ČR,
 • Ministerstva vnitra a
 • zastupitelských úřadů
 • na úseku občanských průkazů

12. Informační systém evidence občanských průkazů a výdej údajů z tohoto informačního systému

13. Přestupky na úseku občanských průkazů

14. Správní poplatky


CESTOVNÍ DOKLADY:

1. Připravovaná a nová právní úprava

2. Pojem a druhy cestovních dokladů

3. Údaje zapisované do cestovních dokladů

4. Podmínky a postup při vydávání jednotlivých druhů cestovních dokladů

5. Doba platnosti jednotlivých druhů cestovních dokladů

6. Důvod skončení platnosti cestovního dokladu

 • ze zákona
 • na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností

7. Odepření vydání cestovního dokladu

8. Informační systém evidence cestovních dokladů a výdej údajů z tohoto informačního systému

9. Povinnosti občana, jiných fyzických osob

10. Působnost

 • obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
 • matričních úřadů,
 • zastupitelských úřadů,
 • Policie ČR a
 • Ministerstva vnitra
 • na úseku cestovních dokladů

11. Přestupky na úseku cestovních dokladů

12. Správní poplatky
 

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

 

 

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH