MAJETEK A JEHO ODPISY Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU V LETECH 2019 A 2020

Kurz č. 17776

Přednáší RNDr. Ivan BRYCHTA
Daňový poradce od roku 1995, má dlouholetou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Autor mnoha odborných publikací, přední odborník v dané problematice.
Termín čtvrtek 31. října 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 13.45)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Informace o školení:
Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí včetně aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti.

Komu je školení určeno:
Program je určen pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí, a to v aktuální podobě pro rok 2019 a 2020.

Program školení:

1. Vymezení hmotného a nehmotného majetku – dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňové a účetně.

2. Vstupní cena a její určení – pro účely daňové i účetní, vyvolená investice a další.

3. Účetní odpisy – zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán.

4. Daňové odpisy hmotného majetku – vymezení odpisovatele, odpisovaný i neodpisovaný majetek, daňové odpisové skupiny a postup podle přílohy č. 1 ZDP, rovnoměrné a zrychlené odpisy a jejich srovnání, daňové odpisy práva stavby a ve speciálních případech, odpisování technického zhodnocení nájemcem a podnájemcem.

5. Nehmotný majetek – odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování.

6. Daňové odpisy ve speciálních případech – prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu.

7. Postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska – účetní a daňová zůstatková cena, vyčíslení rozdílu, manka, škody.

8. Dlouhodobý majetek z pohledu DPH – vymezení, problematika úpravy odpočtu a vyrovnání v případě krácení nároku na odpočet koeficientem, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.

9. Aktuální a připravované změny v oblasti majetku.

10. Další související problematika.

11. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků.
 

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH