VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY A PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVY V PODMÍNKÁCH ROKU 2020

Kurz č. 17770

Přednáší Ing. Alena CHLÁDKOVÁ
Odborná poradkyně pro personalistiku a odměňování, členka Kolegia expertů AKV Praha, autorka odborných publikací a článků, zkušená lektorka.
Termín středa 13. listopadu 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

ŠKOLENÍ JE AKREDITOVÁNO MINISTERSTVEM VNITRA ČR – ČÍSLO AKREDITACE AK/PV-513/2017

 

Komu je školení určeno:
Školení je určeno personalistům, zaměstnancům personálního oddělení, vedoucím zaměstnancům a všem, kteří ve firmě zodpovídají za vedení personální agendy.

Program školení:

1. Přehled právních předpisů nutných pro vedení personální agendy a odměňování, informace o aktuálních legislativních změnách v roce 2019. Dílčí novely zákoníku práce, stav projednávání „velké novely“ zákoníku práce, připravované změny.

2. Vznik pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele před vznikem, vstupní lékařská prohlídka, informace, osobní údaje - zjišťování, zpracování, ochrana

3. Pracovní smlouva a jmenování – povinná a možná ujednání, sjednání či stanovení mzdy a platu, mzdový a platový výměr, jmenovací dekret 

4. Povinnosti personalistů a vedoucích zaměstnanců v průběhu trvání pracovního poměru a při změnách pracovního poměru 

5. Pracovní poměry na dobu určitou – praktické příklady, zkušební doba 

6. Povinnosti v oblasti pracovní doby – rozvržení, přestávky, evidence, práce přesčas, práce ve svátek, vazba na odměňování – jednotlivé příplatky, náhradní volno, souběh příplatků 

7. Překážky v práci

8. Skončení pracovního poměru – povinnosti vedoucího a personalisty, odstupné 

9. Doručování písemností v oblasti pracovněprávní 

10. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktické využívání 

11. Povinnosti v oblasti poskytování dovolené – nárok, čerpání 

12. Aktuální otázky odměňování ve mzdové a platové sféře – platové tarify a příplatky ve veřejných službách a správě, minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy - doplatky, jednotlivé složky mzdy nebo platu

13. Aktuální problémy a výkladová stanoviska. Informace o legislativních změnách v oblasti pracovněprávní včetně odměňování a stavu legislativy ke dni konání semináře. 

14. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků
 

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH