PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY, PROBLÉMOVÉ ČÁSTI A AKTUÁLNÍ PRAXE

Kurz č. 17788

Přednáší MUDr. Dana KUKLOVÁ, CSc.
Specialistka a ředitelka útvaru ústředního orgánu v oblasti zdravotní péče, autorka odborných publikací a výkladů, zkušená lektorka.
Termín pátek 22. listopadu 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

Komu je školení určeno:
Školení je určeno personalistům, HR manažerům a vedoucím podniků i úřadů. Školení je vhodné také pro praktické lékaře.

Informace o školení:
Z důvodu častých nejasností a chyb v oblasti pracovněprávních prohlídek a zdravotní péče o zaměstnance jsme se rozhodli pojmout toto školení především jako diskuzi nad problémy a nejasnostmi, se kterými se účastníci nejčastěji setkávají v praxi. Pokud máte konkrétní dotaz, můžete jej zaslat s předstihem emailem na info@intellego.cz. Samozřejmě bude možné také pokládat dotazy až během školení.

Program školení:
1. Zdravotní péče o zaměstnance, podpora a ochrana zdraví, pracovnělékařské služby 

  • účel a cíl

2. Pracovnělékařské služby a právní předpisy

  • obecná právní úprava
  • související právní předpisy

3. Zajišťování a poskytování pracovnělékařských služeb

  • poskytovatel a odborný lékař a jejich oprávnění
  • obsah a úhrada (dohled, poradenství, hodnocení zdravotního stavu)

4. Pracovnělékařské prohlídky a jejich druhy

  • úloha zaměstnavatele
  • správný postup při zajištění a poskytování pracovnělékařských prohlídek

5. Lékařský posudek vydávaný pro účely pracovněprávních vztahů 

  • o zdravotní způsobilosti
  • o příčinné souvislosti 
  • o bodovém hodnocení (postup při jejich vydání, obsah, oprávněný poskytovatel, úhrada)

6. Opravné prostředky při nesouhlasu s obsahem lékařského posudku

7. Diskuze, řešení konkrétních problémů z praxe účastníků

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
1 957 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 057 Kč
včetně 21% DPH