DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI ANEB JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY

Kurz č. 17768

Přednáší RNDr. Ing. Eva Urbanová
Zkušená konzultantka a odbornice zabývající se prací s datovými schránkami, elektronickými dokumenty a vedením spisové služby.
Termín čtvrtek 24. října 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 13.45)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

ŠKOLENÍ JE AKREDITOVÁNO MINISTERSTVEM VNITRA ČR – ČÍSLO AKREDITACE AK/PV-338/2019. 

Komu je školení určeno:
Školení je určeno jak pracovníkům firem, tak účastníkům z veřejné správy.

Program školení:
Seznámení s problematikou elektronické komunikace nejen s úřady, se zaměřením na praktickou práci s datovou schránkou a e-mailovou komunikaci, včetně elektronického podepisování dokumentů. Výklad bude probíhat s praktickými ukázkami práce s datovou schránkou a příklady z praxe.

1. Způsoby elektronické komunikace (datovou schránkou, e-mailem).
2. Tvorba elektronických dokumentů a jejich datové formáty.
3. Zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu.
4. Druhy certifikátů a jejich použití při elektronické komunikaci s úřady (elektronický podpis, elektronická značka, kvalifikované časové razítko).
5. Právní zakotvení problematiky datových schránek.
6. Co je to datová schránka a k čemu slouží.
7. Kdo musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona.
8. Kdo, kde a jakým způsobem si datovou schránku může zřídit na žádost.
9. Kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby.
10. Nastavení funkcionalit přímo v datové schránce.
11. Zneplatnění a vydání nových přístupových údajů.
12. Znepřístupnění/zrušení datové schránky.
13. Datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy.
14. Dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty.
15. Poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou.
16. Způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti.
17. Konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná).
18. Praktická práce se zkušební datovou schránkou. 
19. Novinky a aktuality k datu konání semináře.
20. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků.
 
Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
1 836 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 936 Kč
včetně 21% DPH