TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Z POHLEDU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ

Kurz č. 17781

Přednáší Ing. Ilona SOUČKOVÁ
Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Patří k předním odborníkům v dané problematice.
Termín úterý 17. prosince 2019
Začátek

8.30 (prezence od 8.00, předpokládaný konec cca v 13.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Komu je školení určeno a další informace:
Určeno pro pracovníky ekonomických a technických úseků. Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2019 a 2020. Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

Program školení:

Výklad bude podán ve znění aktuálních právních předpisů pro rok 2019 a 2020.

 • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
 • Definice opravy hmotného a nehmotného majetku
 • Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
 • Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
 • Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů
 • Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
 • Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
 • Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
 • Opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku
 • Technické zhodnocení provedené na solárních zařízeních
 • Nástavby, přístavby, stavební úpravy
 • Rekonstrukce, modernizace
 • Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu

Podrobný výklad bude věnován změnám obsaženým v poslední novele zákona o daních z příjmů

 • technickému zhodnocení provedenému osobou, která není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)
 • hmotnému majetku předaného zřizovatelem k hospodaření příspěvkové organizaci územního samosprávního celku nebo dobrovolnému svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
 • hmotnému majetku ve spoluvlastnictví

Výklad je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

 

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

 

 

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH