ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V PODMÍNKÁCH ROKU 2020

Kurz č. 17778

Přednáší Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS.
Mzdová a personální auditorka, která má více než 25 let zkušeností se zpracováním mezd a s personalistikou.
Termín pondělí 11. listopadu 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Komu je školení určeno:
Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří chtějí být informováni o novinkách pro rok 2020 a získat ucelený přehled v problematice mzdové účtárny a personální oblasti. Školení se zabývá problematikou spojenou se změnami právních předpisů z hlediska práce mzdové účetní, zdaňováním příjmů ze závislé činnosti a dalšími tématy.

Program školení: 

1. Změny v pracovněprávní oblasti – změny v zákoníku práce a předpisech souvisejících v čase konání kurzu – dopad změn v roce 2020.

2. Změny v dani z příjmů fyzických osob v roce 2020 a dopad změn v roce 2019.

3. Změny v nemocenském pojištění:

 • Nové redukční hranice pro rok 2020
 • Další změny v nemocenském pojištění – zrušení karenční doby.

4. Změny ve zdravotním pojištění:

 • Minimální vyměřovací základ v roce 2020
 • Pojištěnci státu
 • Příjmy, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním
 • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změna zdravotní pojišťovny
 • Právo odhlásit se ze zdravotního pojištění a znovuodhlášení.  

5. Změny v sociálním zabezpečení:

 • Maximální vyměřovací základ
 • Odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČDobrovolné důchodové pojištění
 • Parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.

6. Důchodové pojištění:

 • Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
 • Evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
 • Povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k důchodovému pojištění.

7. Pojem předdůchod:

 • Co je předdůchod a jaké podmínky jsou možné v oblasti zaměstnávání v souběhu s předdůchodem – povinnosti zaměstnavatelů.  

8. Změny v provádění srážek ze mzdy v roce 2019 a předpoklad změn v roce 2020: 

 • Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka v roce 2019
 • Pojem čistá mzda
 • Postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
 • Změny v oblasti insolvence v roce 2019; posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
 • Souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy.  

9. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: 

 • Plnění 4% podílu ZPS • upozornění na aktuální podmínky v dané oblasti pro plnění za rok 2019;

10. Zákonné pojištění zaměstnavatele:

 • Za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání (úrazové pojištění).  
 • Další změny v právních předpisech týkajících se personální a mzdové oblasti.

11. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

  

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

 

 

Pro členy SÚ
1 957 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 057 Kč
včetně 21% DPH