PODŘÍZENÝ ZAMĚSTNANEC OD A DO Z – ANEB JAK OBSTÁT V PRÁCI VEDOUCÍHO

Kurz č. 17818

Přednáší Olga FRANCŮ
Konzultantka a lektorka v oblasti řízení lidských zdrojů. Dlouhodobě působila jako personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech.
Termín středa 24. června 2020
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

Cíl semináře:
Cílem semináře je předat účastníkům komplexní informace o celém průběhu pracovního poměru podřízeného zaměstnance. Společně probereme vše od výběru zaměstnance přes komunikaci, předávání pozitivní i negativní zpětné vazby, řešení menších i větších konfliktních situací, motivování podřízených k práci až po ukončení pracovního poměru podřízeného.

Program:
Účastníci porozumí celému procesu vedení podřízených zaměstnanců. Dostanou komplexní informaci od přijetí zaměstnance, přes jeho průběžné vedení a motivování a komunikaci až po jeho propuštění.

1. Jaké jsou povinnosti vůči podřízeným
2. Jak si vybrat kvalitní podřízené
3. Adaptační proces je moje starost
4. Jak se orientovat v základních lidských povahách
5. Co vše mohu svým podřízeným o sobě sdělit
6. Jak motivovat podřízené
7. Co dělat a jak komunikovat:

  • když se zaměstnanci daří a plní své úkoly
  • když se občas projeví nějaký pracovní problém
  • když zaměstnanec neplní, co plnit má
  • když zaměstnanec řekne „tohle dělat nebudu“
  • když zaměstnanec neplní své základní úkoly
  • když zaměstnanec nepřijde do práce
  • když má zaměstnanec nějaký osobní problém
     

8. Jak se připravit na hodnotící rozhovor se svým podřízeným
9. Jak mám předávat zpětnou vazbu
10. Rozdělování finančních odměn
11. Chci rozvíjet své podřízené?
12. Opravdu na ně mohu delegovat některé své úkoly?
13. Jak skončit pracovní poměr?
14. Modelové situace, příklady z praxe

 
Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH