VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJICH ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ – PRO ZADAVATELE I DODAVATELE – NOVINKY V ELEKTRONIZACI

Kurz č. 17784

Přednáší Ing. Robert PÁLENÍK
Odborník na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Termín úterý 10. prosince 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Informace o školení:
Školení je zaměřeno na seznámení se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který 1. 10. 2016 nahradil stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s elektronizací veřejných zakázek.

 

Program školení:

1. Elektronizace veřejných zakázek přehled - principy a problematická místa, e-nástroje

2. Sestavení zadávací dokumentace

3. Kvalifikační a hodnotící kritéria

4. Zadávací lhůta, jistota

5. Poskytování, vysvětlení, či změna zadávací dokumentace

6. Průběh zadávacího řízení a elektronizace úkonů v zadávacím řízení

7. Otevírání obálek, podmínky a povinnosti elektronickou podobu nabídek

8. Proces hodnocení a posouzení splnění podmínek zadání, výběr a procesní povinnosti zadavatele

9. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků
 

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
1 957 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 057 Kč
včetně 21% DPH