NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ MEZD

Kurz č. 17774

Přednáší Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS.
Mzdová a personální auditorka, která má více než 25 let zkušeností se zpracováním mezd a s personalistikou.
Termín pondělí 21. října 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Komu je školení určeno:

Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří chtějí být informováni o nejčastějších chybách při zpracování mezd.

Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš nástroj na zpracování personalistiky a mezd provádí vše automaticky správně nebo co musíte v praxi ručně hlídat.

 

Program školení: 
 

1. Pracovní doba:

 • jak stanovit typ pracovní doby? Rozdíl mezi rovnoměrným a nerovnoměrným rozvržením pracovní doby.
 • co je fondem pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ve vztahu k fondu pracovní doby při zúčtování mzdy; jaké dopady jsou v oblasti nemocenského pojištění při nesprávném použití rozvržení pracovní doby?, 
 • zúčtování náhrady při dočasné pracovní neschopnosti, při nesprávném postupu v oblasti pracovní doby a nepoužívání směnných plánů v SW, 
 • dopad nesprávného zúčtování pracovní doby do mzdových nákladů zaměstnavatele; 
 • příklady výpočtů a nastavení pracovní doby.

2. Dovolená:

 • přepočet dovolené při změnách režimů, délky pracovní doby v týdnu aj., 
 • příklady pro změnu nároku dovolené v průběhu kalendářního roku, 
 • nárok na dovolenou u matek a dalších zamců, kteří žádají o změnu pracovní doby, 
 • nárok na dovolenou, 
 • čerpání po MD a po RD, 
 • jak dovolenou krátit za neodpracované dny, 
 • příklady. 

3. Průměrný – pravděpodobný výdělek:

 • jak provést správný výpočet průměrného a obvzvlášť pravděpodobného výdělku – postupy, 
 • upozornění, co je dobré v praxi neopomenout, 
 • co vstupuje do výpočtu průměrného výdělku v praxi, 
 • odměny za delší časové období než je jedno kalendářní čtvrtletí, 
 • příklady – výpočty. 

4. Zdravotní pojištění v roce 2019:

 • DPČ a ZP – jak postupovat u pojištěnce státu při zaměstnání na DPČ, 
 • zaměstnání malého rozsahu z pohledu SP a dopady do DPČ, 
 • upozornění na chyby v praxi. 

5. Srážky ze mzdy:

 • výpočtová základna, 
 • nezbavitelná částka, 
 • vyživované osoby, 
 • novinky ve srážkách ze mzdy v roce 2019 – příklady, 
 • insolvence, 
 • ukončení insolvence.

6. Aktuální legislativní změny a novinky ke dni konání semináře

7. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

  

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

 

 

Pro členy SÚ
1 957 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 057 Kč
včetně 21% DPH