ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A ODPADY V ROCE 2020 – UCELENÝ VÝKLAD LEGISLATIVY

Kurz č. 17797

Přednáší JUDr. Hana DVOŘÁKOVÁ
Působí na odboru výkonu státní správy na úsecích odpadového hospodářství, nakládání s obaly a integrované prevence. Podílí se také na přípravě nové legislativy.
Termín čtvrtek 10. října 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.15, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Program:

1. Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, včetně posledních novelizací, vyhlášky k zákonu a jejich novelizace

2. Působnost zákona o odpadech

3. Odpad, vedlejší produkt/mimoodpadový režim, výrobek z odpadu

4. Zařazování odpadů podle druhu a kategorie

5. Označování a identifikační list nebezpečného odpadu

6. Nakládání s odpady u původce, jeho zákonné povinnosti

7. Povinnosti provozovatelů zařízení nakládajících s odpady

8. Obec jako původce odpadů a její povinnosti

9. Vedení evidence odpadů, ohlašovací povinnosti – Hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, ….

10. Přeshraniční přeprava a doprava odpadů

11. Nakládání s vybranými komoditami – zejm. kaly z čistíren odpadních vod, sedimenty, autovraky, baterie a akumulátory, elektrozařízení a elektroodpad

12. Zpětný odběr výrobků podle zákona o odpadech

13. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, předcházení vzniku BRP

14. Výkon státní správy – správní orgány a jejich kompetence

15. Kontrolní činnost a přestupkové řízení z pohledu zákona o odpadech

16. Diskuze, zodpovězení dotazů účatníků


 
Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
1 957 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 057 Kč
včetně 21% DPH