BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V PRAXI – ZÁSADNÍ ZMĚNY A PŘIPRAVOVANÁ NOVELA

Kurz č. 17795

Přednáší JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ
Vedoucí oddělení bytového práva - Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, spoluautorka právních předpisů
Termín úterý 26. listopadu 2019
Začátek

9.00 (prezence od 8.30, předpokládaný konec cca v 14.00)

Místo BEA campus, tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou INTELLEGO Olomouc - www.intellego.cz

 

Program školení:

1. Zásadní navrhované změny v novele

 • Vyloučení předkupního práva,
 • Zjednodušení prodeje jednotky povinného vlastníka,
 • Zjednodušení změny prohlášení,
 • Vyjasnění ustanovení o přechodu dluhů při prodeji jednotky
 • Vyjasnění ustanovení o příspěvcích na správu společných částí
 • Zjednodušení procesu vzniku společenstva
 • Změny v přezkumu rozhodnutí soudem a další

2. Stávající úprava

 • Vznik bytového spoluvlastnictví- podmínky a předpoklady vzniku, charakteristické rysy
 • Jednotky a jejich převody
 • Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ,
 • Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
 • Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
 • Převody jednotek, předkupní právo
 • Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
 • Práva a povinnosti vlastníků jednotek
 • Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
 • Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
 • Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
 • Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
 • Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
 • Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu její kompetence, možnosti odvolání
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
 • Kompetence společenství vlastníků jednotek
 • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
 • Rozhodování společenství vlastníků jednotek
 • Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
 • Zrušení společenství vlastníků jednotek

3. Aktuální judikatura.

4. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků.
 

Další informace:
Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Pro členy SÚ
1 957 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 057 Kč
včetně 21% DPH