AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Termín Místo Název kurzu Přednáší
21. 2. 2018 Olomouc SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A POSLEDNÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY JUDr. Petr BUKOVJAN
12. 3. 2018 Olomouc INTRASTAT - VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO PROVÁZANOST S UPLATŇOVÁNÍM DPH V ROCE 2018 Marek REINOHA
13. 3. 2018 Olomouc CO JE A CO NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM V ROCE 2018 – UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE (NÁKLADY) U PRÁVNICKÝCH OSOB Ing. Ilona SOUČKOVÁ
14. 3. 2018 Olomouc EET A DAŇOVÉ DOKLADY V PODMÍNKÁCH ROKU 2018 – 3. A. 4. VLNA EET PO ZRUŠENÍ USTANOVENÍ ÚSTAVNÍM SOUDEM Ing. Dana Vankeová
15. 3. 2018 Olomouc UMĚNÍ ROZHODNOUT A ROZHODNOUT SE ANEB PO BITVĚ JE KAŽDÝ GENERÁL (dvoudenní program) Jiří HALÍK
20. 3. 2018 Olomouc BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V PRAXI – ZMĚNY A NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA, PŘIPRAVOVANÁ NOVELIZACE JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ
20. 3. 2018 Olomouc FAKTURACE OD A DO Z – FAKTURUJTE SPRÁVNĚ A BEZ CHYB Květoslava NOVOTNÁ
21. 3. 2018 Olomouc MARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH: FACEBOOK A EFEKTIVNÍ PREZENTACE FIRMY, SLUŽBY NEBO VÝROBKU PhDr. Vojtěch BEDNÁŘ
21. 3. 2018 Olomouc JAK VÉST PERSONÁLNÍ AGENDU A PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVU V PODMÍNKÁCH ROKU 2018 Ing. Alena CHLÁDKOVÁ
6. 4. 2018 Olomouc PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE – PODLE NOVELY ZÁKONA A TAKÉ PODLE NOVELY VYHLÁŠKY MUDr. Dana KUKLOVÁ, CSc.
10. 4. 2018 Olomouc TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Z POHLEDU DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ Ing. Ilona SOUČKOVÁ
10. 4. 2018 Olomouc SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU, ODMĚNY NEBO JINÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2018 Zdeněk KŘÍŽEK
12. 4. 2018 Olomouc GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z POHLEDU PERSONALISTIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB Mgr. Nikola DOHNALOVÁ
13. 4. 2018 Olomouc NEMOVITÉ VĚCI A JEJICH NÁJEM Z DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO POHLEDU RNDr. Ivan BRYCHTA
19. 4. 2018 Olomouc MANAŽERSKÉ ROZHOVORY ANEB NA CO SE PŘIPRAVIT V KOMUNIKACI S PODŘÍZENÝMI Olga FRANCŮ
20. 4. 2018 Olomouc IFRS: HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI ČESKÝMI ÚČETNÍMI PRAVIDLY A IFRS Prof. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D.
14. 5. 2018 Olomouc INCOTERMS 2010 A DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A JEJICH VLIV NA UPLATŇOVÁNÍ DPH VČETNĚ ZMĚN A NOVINEK Marek REINOHA
17. 5. 2018 Olomouc ZMĚNY A NOVINKY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI V ROCE 2018 Zdeněk Křížek
23. 5. 2018 Olomouc ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO EU A TŘETÍCH STÁTŮ – Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍCH, DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH PŘEDPISŮ Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ
29. 5. 2018 Olomouc ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB Z POHLEDU DANÍ A ÚČETNICVÍ V ROCE 2018 RNDr. Ivan BRYCHTA
31. 5. 2018 Olomouc POKLADNA, POKLADNÍ DOKLADY A EET – NOVÝ TYPY DOKLADŮ A AKTUÁLNĚ K EET Květoslava NOVOTNÁ
30. 8. 2018 Turecko, Marmaris KURZ: Účetní a daňové aktuality roku 2018 Ing. Dana Vankeová