AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Termín Místo Název kurzu Přednáší
12. 10. 2016 Olomouc Pracovněprávní postgraduál ve vazbě na novelu zákoníku práce (dvoudenní vzdělávací program - 12.10. a 10.11.2016) JUDr. Petr Bukovjan
13. 10. 2016 Olomouc Nový celní kodex EU v praxi - změny celních předpisů Marek Reinoha
17. 10. 2016 Olomouc Daň z přidané hodnoty v příkladech a účtování - aktuálně 2016-2017 Květoslava Novotná
18. 10. 2016 Olomouc Cestovní náhrady 2016 - 2017 JUDr. Marie Salačová
24. 10. 2016 Olomouc Nový zákon o registru smluv – první zkušenosti z praxe Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.
25. 10. 2016 Olomouc Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan Brychta
27. 10. 2016 Olomouc Povinnosti, úkoly a činnost mzdové účetní ve IV. čtvrtletí 2016 Ing. Růžena Klímová
1. 11. 2016 Olomouc Technické zhodnocení a opravy majetku 2016 – 2017 Ing. Ilona Součková
7. 11. 2016 Olomouc Elektronická evidence tržeb Ing. Mgr. Stanislav Kouba